Igangværende arbejder

Det er vigtigt med et retvisende billede af den økonomiske situation - især hvis projekterne løber over flere rapporteringsperioder. Foqus Project understøtter gængse metoder til værdiansættelse af igangværende arbejder - efter budget eller faktiske udgifter samt efter type af ressource, genstand og omkostning. Du kan gøre det med eller uden færdiggørelsesgrad og bruge kostpriser eller salgspriser som base. Foqus Project giver også mulighed for effektiv konsekvensanalyse ved en nem og enkel oversigt over hvilke konti, der påvirkes af indtægtsførslen.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med igangværende arbejder

Gratis rådgivning