Fuldt overblik til enhver tid

På projektdelen kan du budgettere på de projekter, som du ønsker. Det gøres med et fuldt, samtidigt overblik over projektets faser ude i projektkolonnen. På den måde kan du nemt og problemfrit kontinuerligt følge med i, hvornår projektet starter og forventes afsluttet.

Projektdelen bruges typisk af projektlederen, der skal have et overblik over sine projekter. Til venstre i projektkolonnerne kan du se budgetteringen af timer på ressourcerne eller ressourcegrupperne, og hvornår de starter, sammenholdt med antallet af forbrugte timer på de forskellige projektaktiviteter.

Du kan direkte i det grafiske planlægningsværktøj budgettere ressourcer eller ressourcegrupper ind på projekterne. Specielt ved hjælp af ressourcegrupper kan du budgettere langsigtet for senere - når du kommer tættere på projektets startdato - at afsætte de specifikke ressourcer på projektaktiviteterne. dette gøres ved brug af "split budget", hvor du fordeler de budgetterede timer fra ressourcegruppen ud på enkelte ressourcer og aktiviteter.

Når aktiviteterne er budgetteret vil de fremgå som grønne eller blå vandrette bokse (afhængig af om aktiviteten kan faktureres) i Gantt-vinduet, som vist på illustrationen. I Gantt-vinduet kan du benytte dig af Drag-and-Drop funktionaliteten, så du kan flytte budgetboksene på aktiviteterne frem og tilbage, samt ændre på det budgetterede antal timer.

Hør hvordan vi kan hjælpe jer med at få fuldt overblik over alle projektets faser

Gratis rådgivning