Foqus Project er et fleksibelt værktøj til projektstyring, der behandler de udfordringer virksomheder med projektbaserede aktiviteter oplever.

Foqus Project er en effektiv løsning til projektvirksomheder og har eksisteret i ca. 20 år. Løsningen kan anvendes i mange forskellige brancher, idet den fokuserer på at arbejde med projekter.

Projektstyringsløsningen giver et komplet og brugervenligst overblik over projekter, ressourcer, tid, økonomi og timeregistrering med mere. Løsningen er fuldt integreret med Dynamics NAV, hvilket giver projektdeltagerne realtidsinformation til styring af projekter og ressourcer.

Section image

Hvorfor vælge Foqus Project?

Få bedre overblik og økonomi i dit projekt:
Foqus Project er et certificeret modul til Microsoft Dynamics NAV. Det udvider de regnskabsmæssige faciliteter i Dynamics NAV i forbindelse med projekter og er et fleksibelt værktøj til projektstyring. Foqus Project henvender sig til de fleste virksomheder og organisationer med projektbaserede aktiviteter.

Projektoprettelse og projektplan:
Den indbyggede guide til projektoprettelse understøtter en nem og hurtig oprettelse af projekt-WBS med brugerdefinerede skabeloner. De administrative opgaver er reduceret til et minimum, og det gør budgettering, udførelse og opfølgning på projekter til en leg. Projektplanen viser budget forbrugt til dato samt til rest for ressourcer, materialer og øvrige omkostninger brudt ned per fase og aktivitet.

Budgettering:
Den nye budgetoversigt giver dig en komplet og brugervenlig oversigt over økonomi, tid og ressourcer. Du kan oprette flere versioner af projektets budget og sammenligne ændringer. De faktiske timesatser er altid fuldt opdateret og til rådighed i hele processen. Budgetfunktionen gør det nemt for dig at redigere og genbruge data, og du kan også eksportere data til og fra Excel.

Ressourceallokering/integration til outlook:
Med Foqus Project får du nemt og hurtigt overblik over ressourcer og ressourcebudget, og du kan allokere ressourcer via integrationen fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Outlook.

Integration til Foqus Project management-værktøjer:
De fleste projektledere vil administrere deres projekt i en Gantt-visning. Det kan ske gennem integration til PM Gantt. Det er muligt at overføre ressourcebudgettet fra Microsoft Dynamics NAV til PM Gantt for at flytte rundt eller ændre i det og derefter opdatere Microsoft Dynamics NAV med ændringerne.

Fakturering:

Med alle oplysninger om projektet i Microsoft Dynamics NAV er fakturering en automatisk proces uden yderligere indtastninger. Fakturaerne skabes ud fra det fakturerbare forbrug, og du kan tilpasse detaljeniveauet til din kundes behov. Du kan vælge, hvad du vil fakturere, udskyde poster til senere, ændre salgspriser, gruppere poster og tilføje informationstekst til kunden. Det betyder, at du hurtigt, nemt og så ofte, du ønsker, kan fakturere og dermed forbedre virksomhedens cash flow.

Betalingsplan:
Foqus Project understøtter de fleste typer af betalinger på projekter, uanset om de er baseret på milepæle, procent fuldført eller almindelige kontrakter baseret på tid og materialer.

Indtægtsførsel fra projekter:
Det er vigtigt med et retvisende billede af den økonomiske situation – især hvis projekterne løber over flere rapporteringsperioder. Foqus Project understøtter gængse metoder til værdiansættelse af igangværende arbejder – efter budget eller faktiske udgifter samt efter type af ressource, genstand og omkostning. Du kan gøre det med eller uden færdiggørelsesgrad og bruge kostpriser eller salgspriser som base. Foqus Project giver også mulighed for effektiv konsekvensanalyse ved en nem og enkel oversigt over hvilke konti, der påvirkes af indtægtsførslen.

Administration af priser og overvågning af KPI:
Foqus Project har en lang række indbyggede KPI’er, som på projektniveau eller ressourceniveau understøtter overvågning af realiserede timesatser, indtjening og ressourceudnyttelse.

Interesseret i at høre mere om Foqus Project?

Gratis rådgivning